Co vzít s sebou

Důležité upozornění ⚠️

⚠️ Od 26.10.2020 do 3.11.2020 jsou omezeny kontaktní poradenské služby na nezbytné minimum. Děkujeme za pochopení. ⚠️

Od 11. 5. 2020 poskytujeme kontaktní poradenské služby za těchto podmínek:

  • Dítě doprovází pouze 1 zákonný zástupce
  • Do poradny nevstoupí nikdo s příznaky respiračního onemocnění či zvýšenou teplotou
  • Klienti vstupují s nasazenou čistou rouškou, dospělí si po vstupu do poradny nasazují jednorázové rukavice. Ochranné pomůcky si klienti přinesou vlastní.
  • Dospělí i děti udržují po celou dobu návštěvy minimálně dvoumetrový odstup od dalších osob
  • Volný pohyb dětí v prostorách poradny není dovolen
  • Po vstupu do pracoven odborníků provede dítě i dospělý v rukavicích desinfekci rukou

Děkujeme za dodržení těchto pravidel vzájemného kontaktu.

Co vzít s sebou na vyšetření v PPP

Při první návštěvě zákonný zástupce vyplňuje s odborným pracovníkem anamnestické údaje o klientovi, vše důležité, co může mít vliv na jeho aktuální potíže – informace o těhotenství, porodu, raném psychomotorickém vývoji dítěte i aktuálním zdravotním stavu. Prosím, připomeňte si tyto údaje.

Pokud má dítě výukové problémy, vezměte s sebou školní sešity, žákovskou knížku (případně vytištěné známky z elektronické ŽK) a poslední vysvědčení (k vyšetření profesní orientace vysvědčení z osmého ročníku a případně pololetní vysvědčení z devátého ročníku). Pokud bylo dítě vyšetřeno jiným odborníkem v souvislosti s problémem, se kterým se pojí návštěva PPP, je vhodné vzít zprávu z tohoto vyšetření také s sebou (vyšetření lékaře, logopeda, klinického psychologa, příp. jiného školského poradenského zařízení – PPP či SPC). Pokud přicházíte v souvislosti s vyšetřením školní zralosti dítěte, oceníme ukázky jeho spontánního výtvarného projevu (z MŠ i domácího prostředí).

Před vyšetřením zároveň poproste tř. učitelku/učitele Vašeho dítěte o vyplnění školního dotazníku (ZŠ i MŠ - viz dokumenty) - informace školy jsou pro diagnostiku ve většině případů nezbytné.

Poradenskou službu je možno poskytnout pouze na základě informovaného souhlasu zákonného zástupce. V případě, že jeho přítomnost na vyšetření v PPP není z vážných důvodů možná, musí zákonný zástupce jiného dospělého průvodce dítěte vybavit plnou mocí k poskytnutí souhlasu s vyšetřením a potřebnými informacemi o dítěti.

Děkujeme za spolupráci.