Doporučujeme

Důležité upozornění ⚠️

⚠️ Od 26.10.2020 do 3.11.2020 jsou omezeny kontaktní poradenské služby na nezbytné minimum. Děkujeme za pochopení. ⚠️

Od 11. 5. 2020 poskytujeme kontaktní poradenské služby za těchto podmínek:

  • Dítě doprovází pouze 1 zákonný zástupce
  • Do poradny nevstoupí nikdo s příznaky respiračního onemocnění či zvýšenou teplotou
  • Klienti vstupují s nasazenou čistou rouškou, dospělí si po vstupu do poradny nasazují jednorázové rukavice. Ochranné pomůcky si klienti přinesou vlastní.
  • Dospělí i děti udržují po celou dobu návštěvy minimálně dvoumetrový odstup od dalších osob
  • Volný pohyb dětí v prostorách poradny není dovolen
  • Po vstupu do pracoven odborníků provede dítě i dospělý v rukavicích desinfekci rukou

Děkujeme za dodržení těchto pravidel vzájemného kontaktu.

Tip na zajímavou vzdělávací hru pro předškolní děti. Na této stránce navíc naleznete odkaz na video Dobrého rána, kde jsou představeny další hry s enviromentální a multikulturní tématikou.

www.scio.cz/rozvoj-deti/3-6-let/akce-ostrov/


Webový portál Jdemedoškoly.cz je určen pro rodiče předškoláků a školáků. Na webu naleznete články, diskuse, poradnu s odborníky, databázi mateřských a základních škol, průvodce rodiče školou, pracovní listy pro předškoláky a další zajímavý obsah. 

jdemedoskoly.cz/


Ve světě Teraher naleznete zajímavé hry, hračky a knížky zaměřené na rozvoj a podporu emoční a sociální inteligence dětí. Jsou také pomůckou pro všechny děti, které mají emoční problémy nebo se ocitly v obtížné životní situaci, a jejich rodiče, kteří by jim rádi pomohli.

www.terahry.cz


Webové stránky www.jak-spravne-psat.cz jsou ojedinělým projektem, který shrnuje důležité informace související se správným psaním u dětí. Naleznete zde kapitoly věnující se obecným zásadám a důležitým návykům pro správné psaní, konkrétní příklady správných i špatných postupů při psaní ilustrované na fotografiích nebo speciální lekce zaměřené na uvolnění ruky i celého těla.

www.jak-spravne-psat.cz/


Hledáte kvalitní knihy, které budete číst s dětmi? Inspiraci lze hledat na webových stránkách kampaně Celé Česko čte dětem. Najdete zde informace o tom, co dětem pravidelné čtení přináší, rady a tipy a mnoho dalšího.

http://celeceskoctedetem.cz/pro-rodice/zlate-tituly


Nejen žákům a studentům s dyslexií doporučujeme projekt Českého rozhlasu - Čtenářský deník. Na tomto webu nalezete desítky literárních klasik volně ke stažení ve formě audioknih. Kromě MP3 s povinnou četbou na webu najdete i medailonky autorů.

www.rozhlas.cz/ctenarskydenik/portal/


Online aplikace Včelka zlepšuje úroveň čtení a pomáhá při obtížích se čtením, včetně dyslexie. Doporučujeme žákům základních škol.

www.vcelka.cz/cs/


Od stejných autorů jako je Včelka je také kurz rychlého čtení na webu Rozečti se. 

www.rozectise.cz/cze/


Nejen ředitelům ZŠ doporučujeme publikaci Řízení inkluze ve škole. Tato publikace vznikla v rámci projektu "Inkluze ve škole jako interdisciplinární problém. Východiska, podmínky a strategie realizace.", který byl realizován v letech 2013-2015 s podporou Grantové agentury Masarykovy univerzity. Je volně ke stažení na:

https://munispace.muni.cz/index.php/munispace/catalog/book/837


Jihomoravský kraj vydal ve spolupráci se středními školami a zaměstnavateli v regionu elektronickou brožuru s názvem „Končíš základku? Kam dál, aby to stálo za to!?“. Tato brožura by měla usnadnit žákům posledních ročníků základních škol a jejich rodičům, výchovným poradcům, pedagogům a veřejnosti orientaci v konkrétních možnostech dalšího rozvoje absolventa základní školy. Více informací a odkaz na stažení brožury naleznete na http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=326281&TypeID=2


K rozvoji matematických dovedností lze využít zábavnou hru Matemág.

http://www.matemag.cz/