Pedagogicko psychologická poradna Břeclav je příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje. Hlavní náplní naší činnosti je psychologické a speciálně pedagogické poradenství při výchově a vzdělávání. PPP Břeclav je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává za účelem poskytnutí poradenské služby ( dle vyhlášky 72/2005 Sb. O poskytování poradenských služeb). PPP Břeclav zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Kontaktní adresa správce:
tel: 519373996,e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., ID datové schránky: 4s33ncj
PPP Břeclav na základě povinnosti uložené jí obecným nařízením jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecního nařízení a je pro Vás kontaktní osobou pro řešení dotazů či žádostí.

Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a zpracovávany pro potřeby plnění právních povinností, která se na školská poradenská zařízení vztahují. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze na nezbytnou dobu. Po uplynutí této doby jsou zlikvidovány nebo dále uchovávány dle Spisového a skartačního plánu vydaného v souladu se zákonem 499/2004 Sb. O archivnictví a spisové službě.